Ma y thần tướng

162.000₫ 229.000₫

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách "Ma y thần tướng"

Trước nói trán là hoả tinh,

Vuông như vách dựng thiên đình cao ngang,

Thiếu niên sớm đã giầu sang.

Quyền là đôi má, phân hàng đông tây.

Tả kim hữu mộc cao dầy

Hội tụ át tán thực hay trọng quyền,

Mũi là thổ tính trực viên,

Đầy cao vững trãi thiên niên tuổi già

Của tiền thêm lại vinh hoa.

Khẩu kia là miệng mà thần là môi

Miệng thời thuộc thuỷ chính ngôi,

Môi dầy, miệng rộng phải đôi hay là.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng