Mạnh tử tinh hoa

20.000₫ 28.000₫

KT 17

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Mạnh tử tinh hoa”

Mạnh Tử là đại biểu xuất sắc của Nho giáo thời Chiến Quốc, thời kỳ nở rộ các nhà tư tưởng lớn với các trường phái như Pháp gia, Du thuyết, Nho gia, Mặc gia... (thời kỳ bách gia tranh minh). Trong hoàn cảnh lịch sử đó, Mạnh Tử phát triển thêm tư tưởng của Khổng Tử với chủ trương dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, ông cũng là người đưa ra thuyết tính thiện của con người rằng con người sinh ra đã là thiện rồi nhân chi sơ bản tính thiện, tư tưởng này đối lập với thuyết tính ác của Tuân Tử rằng nhân chi sơ bản tính ác. Ông cho rằng "kẻ lao tâm trị người còn người lao lực thì bị người trị". Học thuyết của ông gói gọi trong các chữ "Nghĩa", "Trí", "Lễ", "Tín".

Cuốn sách Mạnh Tử Tinh Hoa là những học thuyết “nhân chính”  của ông. Mạnh Tử cho rằng con người vốn có lòng nhân, từ nhân mở rộng đến nghĩa, lễ, trí, gọi đó là “tứ đoan”.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng