Mở cửa trái tim

20.000₫ 26.000₫

TK 26

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Mở cửa trái tim”

 

Quyển sách bao gồm những câu chuyện của chính sư trụ trì Ajahn Brahm và những câu chuyện khác được ông dùng để hỗ trợ cho việc giảng dạy của mình. Những câu chuyện trong Mở cửa trái tim không chỉ là những câu chuyện về hạnh phúc mà còn là những câu chuyện về tình yêu về sự tha thứ, về lòng bao dung… Quyển sách đã được phát hành nhiều ngàn bản bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, riêng bản tiếng Thái đã được phát hành hơn 100.000 bản.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng