Mở lối

49.000₫ 69.000₫

TK 30

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Mở lối”
Được xưng tôn là “vị thánh kinh doanh” nhưng những triết lý mà Matsushita Konosuke đề ra không giống như những triết lý quản trị thông thường mà luôn hướng đến việc phát triển con người. Mỗi người hãy tìm kiếm sức mạnh bên trong mình, không ngừng rèn luyện ý chí độc lập, tự cường. Xã hội không thể phồn vinh nếu mỗi cá nhân không ý thức được sứ mệnh và trách nhiệm mình phải gánh vác.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng