Mỹ học cầu đường

84.000₫ 110.000₫

Hai tác giả là hai bạn học từ 50 năm trước, một theo nghề đường, một theo cầu, được phấn khích từ các gợi ý trên, thấy phải học thêm về mỹ học để rồi truyền đạt cho các đồng nghiệp, mong ngày một đẹp thêm cho những con đường và cây cầu của thời kỳ đổi mới và phát triển lịch sử này. Ý tưởng của bạn bè cổ vũ nồng nhiệt, người giúp sách,mong xuất bản sớm....

Với dung lượng cỡ 200 trang, trên 50 hình vẽ và 150 ảnh các loại, tác giả đã cố gắng đưa ra những vấn đề mấu chốt của mỹ học cầu đường và những công trình tiêu biểu, một số được coi là mốc son của thế giới và Việt Nam.

MỤC LỤC:
Tài liệu tham khảo
Phần Cầu
Phần đường

Sale

Không sẵn có

Hết hàng