Năm câu hỏi quan trọng nhất đối với mọi tổ chức

29.000₫ 35.000₫

TK 30

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Năm câu hỏi quan trọng nhất đối với mọi tổ chức”

Trong cuốn sách này nhà quản trị học Peter F.Drucker cùng các đồng sự của mình sẽ giúp các nhà lãnh đạo, nhà quản lý và doanh nhân tìm được câu trả lời mang tính định hướng đối với 5 vấn đề tối quan trọng trong tổ chức hay công ty của họ: sứ mạng, khách hàng, giá trị, kế hoạch hành động của một tổ chức bất luận là phi lợi nhuận hay kinh doanh.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng