Nặng lòng với Huế

64.000₫ 80.000₫

A74

“Nặng lòng với Huế” là tên một trong ba cuốn sách nhà văn Trần Phương Trà (tức Trần Nguyên Vấn) gồm 34 chân dung văn nghệ sĩ, trong đó có nhiều tên tuổi của Huế, như Tố Hữu, Trần Hoàn, Thanh Hải, Thanh Tịnh, Phùng Quán, Nguyễn Tuyến Trung (tức Nguyễn Kim Cúc)… Hai cuốn còn lại là “Về giữa lòng quê” và “Từ trường Quốc Học Huế”. Bộ ba tuyển tập dày gần một ngàn trang, vừa ra mặt bạn đọc những ngày đầu Xuân 2018.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng