Nên tài, nên đức nhờ tự học

15.000₫ 20.000₫

KT 27

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Nên tài, nên đức nhờ tự học”

Ai cũng mong muốn cho con em và cả bản thân chúng ta có tài có đức ngang tầm đổi mới đất nước theo nhịp bước khẩn trương của thời đại.

Tài: là tài sáng chế, làm sáng tạo. Sáng tạo, sáng tạo nữa, sáng tạo mãi! - lời kêu gọi thiêng liêng của đất nước trước thời đại toàn cầu hoá và cách mạng thông tin!
Đức: là đạo đức cách mạng: "Tận trung với nước, tận hiếu với dân. Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, dĩ công vi thượng. Chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí" - lời kêu gọi thiêng liêng của Đảng ta từ cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"!

"Nên tài, nên đức, nhờ tự học" - lời tổng kết từ ngàn xưa cha ông ta truyền lại từ thế hệ này đến thế hệ khác như là một di sản quý báu của dân tộc. Có ý chí và năng lực tự học mới có khả năng làm sáng tạo, sống đạo đức, văn hoá. Mỗi người học hãy phấn đấu làm một chủ thể tự học, sáng tạo, đạo đức!

Từ "học vẹt, học thụ động, tiếp thu một chiều, học gian, thi lận, làm dối" khá phổ biến hiện nay đến "tự học, sáng tạo, đạo đức", "tự học hay làm sáng tạo, sống văn hoá, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa" là một cuộc cách mạng về học. Học là một khoa học. Mỗi người học không những phải có dũng khí của một chiến sĩ cách mạng mà còn phải nắm chắc tri thức khoa học và thực hành về việc học, về tự học. 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng