Nghệ thuật làm lãnh đạo trong thế kỷ mới

35.000₫ 50.000₫

TK 24

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Nghệ thuật làm lãnh đạo trong thế kỷ mới”

“Chúng ta đều cùng đứng trên một mảnh đất. Chúng ta đều ở trong mối hiểm nguy. Nhất thiết chúng ta phải đổi mới. Chúng ta cùng hưởng một hành tinh. Màng sinh vật cần phải tạo phúc cho tất cả chúng ta. Nếu không, sẽ là không có ích lợi gì cho ai cả”. Peter C.Goldmark, Jr, Hội trưởng Hội quỹ Rockefeller nói.

Giờ đây phải là lúc ứng dụng trào lưu lãnh đạo này để xây dựng nước Mỹ mới. Đây là xã hội mới của thế kỷ mới, thực tế cũng là một nền văn minh mới của hành tinh chúng ta. Để làm được việc này, chúng ta cần phải đẩy mạnh cuộc vận động trào lưu lãnh đạo trong phạm vi toàn quốc và toàn thế giới, động viên và thúc đẩy mọi người lập nên thành tích huy hoàng hơn.

Cuốn sách này là lời kêu gọi những lãnh đạo tố chất cao, là lời kêu gọi với người lãnh đạo thế hệ hiện tại và người lãnh đạo thế hệ tương lai vươn lên. Bởi vậy, mà cũng là lời kêu gọi với mỗi cá nhân. Sách còn đưa ra lời kêu gọi hãy quan tâm, thương yêu con người, mọi người cần phải ý thức được vấn đề bức xúc này.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng