Nhà sách Mão, nơi tìm về kỉ niệm, nơi trầm lắng suy tư

04/08/2021

Nguyễn Thành Trung

Bình luận

"Cố nhân đâu rồi cố nhân ơi.

Ta tìm đến nơi thăm bạn đời.

Người đâu kỷ niệm xưa vẫn đợi.

Chỉ còn xào xạc lá thu rơi." 

Đóng góp ý kiến

Sale

Không sẵn có

Hết hàng