Những chuyện xưa về luật nhân quả

21.000₫ 30.000₫

Mục lục

Nhân nào quả nấy

Phước báo của sự bảo vệ sinh linh

Máu sinh linh không rửa sạch tội lỗi của người

Chuyện về ngộ đạt quốc sư

Phước báo hiện tiền

Ác khẩu quả báo

Quả báo của sự keo kiệt

Quả báo ác khẩu

Nhân thiện quả thiện

Hối lỗi thoát khổ

Nghiệp giết

Quả báo của lời nói, hành động đâm thọc ly gián

Món nợ truyền kiếp

Duyên xưa nghiệp cũ

Nhân quả của sự bố thí

Định nghiệp khó tránh

Phạm dâm trả quả

Thái thú họ ngưu

Vùi trong bếp lửa

Người bán chè nước

Bị đọa làm chó

Vì ác báo nổi mụt nhọt

...

Sale

Không sẵn có

Hết hàng