Những quy định mới của chính phủ về cải cách hành chính

184.000₫ 280.000₫

PT 13                                                     

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Những quy định mới của chính phủ về cải cách hành chính”

Để giúp bạn đọc tìm hiểu quá trình triển khai thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001- 2010, chúng tôi xin giới thiệu cuốn sách Những quy định mới nhất của Chính phủ về cải cách hành chính. 
Cuốn sách gồm có các nội dung chính sau đây:
A. Chương trình tổng thể về cải cách hành chính
B. Cải cách thể chế
1. Triển khai các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế
2. Công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý vǎn bản
3. Thể chế về thẩm quyền quản lý của Nhà nước đối với doanh nghiệp
4. Phân cấp quản lý hành chính
5. Cải cách thủ tục hành chính
6. Thực hiện dân chủ cơ sở
C. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính
1. Cải cách tổ chức bộ máy
2. Hiện đại hoá nền hành chính
D. Đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức
1. Thực hiện tinh giảm biên chế trong các cơ quan hành chính
2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức
Đ. Cải cách tài chính công

Sale

Không sẵn có

Hết hàng