Những vấn đề kinh tế - xã hội ở nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

56.000₫ 80.000₫

TK 15

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc

 

Tập hợp các bài viết với nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề “Tam nông” ở Việt Nam. Nội dung bài viết tập trung vào hiện trạng, vai trò của từng thành phần tham gia phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn, chủ trương và chính sách của Đảng, việc làm của nông dân, ô nhiễm và phát triển bền vững….

Sale

Không sẵn có

Hết hàng