Ơgieni Grăngđê

50.000₫

A74

Ơgiêni Grăngđê là đứa con tinh thần - một thiên kệt tác của Honore De Balzac - nhà văn hiện thực vĩ đại của nhân dân Pháp, một trong những nhà văn lớn nhất của thế giới.

Ơgiêni Grăngđê là một lớp đặc sắc của Tấn Trò Đời, một vở bi hài kịch rộng lớn, có ba bốn nghìn nhân vật - theo lời Honore De Balzac - thể hiện một cuộc thiên binh vạn trạng đang diễn ra trong xã hội Pháp thời bấy giờ, điển hình của xã hội Tư Bản buổi đầu ở Tây Âu. Ơgiêni Grăngđê có một vị trí đặc biệt trong toàn bộ sự nghiệp sáng tác của Balzac. Đó là thiên kiệt tác đầu tiên, mở đầu cho một lối tiểu thuyết mới của Banzac và mở màn cho những kiệt tác sau này.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng