Phật học tinh hoa

45.000₫ 65.000₫

 

"Người học Phật phải mở rộng tâm hồn trí não hầu có thể cảm thông với mọi giáo lý khác. Sự cố chấp, hẹp hòi và cuồng tín là trái rất xa với tinh thần Phật giáo: chân lý hiện lên muôn mặt, học thuyết này, học thuyết kia chỉ là là một vấn đề trình độ căn cơ mà thôi. Phật học, đầu tiên là một cái học phá trừ kiến chấp"

Sale

Không sẵn có

Hết hàng