Phổ Nghi: Lần hôn nhân cuối cùng

20.000₫ 30.000₫

TK 21

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Phổ Nghi: Lần hôn nhân cuối cùng”

 

Đây là cuốn hồi ký của Lý Thục Hiền, vợ thứ năm của Phổ Nghi, vị Hoàng đế cuối cùng của triều Thanh, cũng là vị Hoàng đế cuối cùng của các triều đại phong kiến Trung Quốc trước khi chế độ dân quốc của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. 

Có thể cho rằng cuốn sách này là tác phẩm văn sử. Một là do nó đã trải qua hơn 20 năm trời mới ra được, cố gắng dùng hết sự ghi chép khách quan và khảo cứu một nhân vật đặc sắc, cụ thể nhất hàng thế kỷ – cuộc sống hôn nhân gia đình của Hoàng đế cuối cùng. Hai là lần đầu tiên nói rõ hết những hồ sơ lịch sử nguyên vẹn nhất. Ba là, quan hệ của tác giả ngay từ nhỏ với người vợ cuối cùng của Phổ Nghi rất mật thiết, cuốn sách dựa vào ghi chép bản thảo được Lý Thục Hiền đích thân sửa chữa hiệu đính tư liệu. Bốn là tác giả đã tìm và phỏng vấn không ít những người biết chuyện, đồng thời cũng lần đầu cho ra mắt những ảnh tư liệu, lịch sử, qua khảo chứng nghiêm túc, một bước đi sâu thăm dò và nghiên cứu cuộc đời nửa trước và nửa sau của mạt đại Hoàng đế.

Một điều cần nhấn mạnh là đây là cuốn sách khảo cứu, các tư liệu đều có căn cứ, được sưu tập sử liệu các mặt (kể cả sử liệu bia miệng), mọi phân tích phán đoán đều theo đuổi mục tiêu sự thật. Và từ cuốn sách này, độc giả có thể không những hiểu được một Phổ Nghi chân thực trong lịch sử mà còn có thể đưa ra những ý kiến khách quan của thời đại Phổ Nghi, thì đó chính là điều mong muốn của tác giả cuốn sách.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng