Phong thủy cát tướng - 500 kiêng kị dân gian cần biết

76.000₫ 109.000₫

 

Phong thủy cát tường là tập hợp những tập quán kiêng kị rút ra từ thực tế cuộc sống con người dựa trên học thuyết Âm dương ngũ hành bát quái. Đây là kết quả tin tuý của quá trình vận dụng lý thuyết Bát trạch vào thực tế.

Cuốn sách này chắt lọc gần 600 ứng dụng nên và kị về phong thủy. Phần lớn trong chúng ta đã trở thành tập quán lâu đời trong cuộc sống của đại bộ phận dân chúng. Các kiêng kị được hệ thống lại thành 10 nhóm dưới 10 chương sách. Mỗi chương chứa hàng trăm mục nhỏ kèm theo minh họa cụ thể nên rất dễ hiểu với mọi trình độ, lứa tuổi.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng