Phong thủy hiện đại xem bằng hình

38.000₫ 55.000₫

 

 Tác giả Trần Di Khôi đã sử dụng các phương pháp khoa học, thiết bị tinh vi và lý luận lô-gic để nghiên cứu phong thủy truyền thống trong suốt hai mươi mấy năm. Ông cho rằng, cơ sở lý luận của dương trạch học được xây dựng trên sinh vật, vật lý học và số học. “Phong” là đại biểu cho sự biến hóa của khí lưu được sinh ra bởi năng lượng ánh sáng vũ trụ. “Thủy” là đại diện cho hình thái biểu đạt của từ trường vũ trụ. Theo quan điểm của sinh vật vật lý học, cơ thể con người luôn tồn tại sự dẫn truyền của điện lưu và sự biến hóa của điện vị, từ đó mà sinh ra biến hóa, lại còn cảm ứng với từ trường của trái đất, phát huy tác dụng, tạo nên những ảnh hưởng tốt xấu khác nhau.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng