Phương pháp đầu tư chứng khoán

15.000₫ 20.000₫

KT 17

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Phương pháp đầu tư chứng khoán”

Cuốn sách được biên soạn với hi vọng giúp bạn song hành với nhịp độ biến động của thị trường chứng khoán thay vì chống lại nó, đồng thời cũng chỉ ra cách ứng xử với từng thời kỳ biến động của thị trường chứng khoán cũng như cách kiểm tra xem xét và nhận định tình huống, thay vì tỏ ra lo sợ hoặc nuôi hi vọng ảo.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng