Phương pháp quản lý hiệu quả: Tiêu thụ

15.000₫ 22.000₫

KT 19

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Phương pháp quản lý hiệu quả: Tiêu thụ”

Quản lý hiệu quả nói trong quyển sách này có ý nghĩa sâu rộng, boa gồm những nội dung phong phú. Năng lực cạnh tranh, năng lực tồn lại và phát triển tương quan của doanh nghiệp được quyết định bởi năng lực thích ứng với quy tắc thị trường của doanh nghiệp, nhu cầu người tiêu dùng và việc giữ vững được mức độ các phương thức kinh doanh có sức mạnh liên lục. Đối với việc tiến hành quản lý, hiệu quả tiêu thụ của doanh nghiệp, cải tiến tình trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giải quyết các vấn đề hiện tại trở thành động lực tự thân vận động của tăng trưởng doanh nghiệp, Nó có tình chất mấu chốt của cuộc cạnh tranh trên thị trường.Quyên sách này viết trên cơ sở thảo luận lý luận về quản lý kinh doanh tiêu thụ, kết hợp với quan điểm tiên tiến về quản lý hiệu quả, cùng một số kinh nghiệm về quản lý hiệu quả tiêu thụ của doanh nghiệp thành công

Sale

Không sẵn có

Hết hàng