Quản lý tài chính doanh nghiệp

40.000₫ 48.000₫

KT 20

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Quản lý tài chính doanh nghiệp”

Với mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị tài chính, đáp ứng yêu cầu của đông đảo ban đọc trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu, quản lý và điều hành thực tiễn ở các doanh nghiệp, cuốn sách Quản trị tài chính doanh nghiệp - Bài tập và đáp án đã được xuất bản. Cuốn sách đăng tải nội dung kiến thức đủ lớn bao quát một cách có hệ thống, logic các vấn đề từ đơn giản đến phức tạp trong lĩnh vực quản trị tài chính doanh nghiệp, dẫn dắt bắt đầu từ cái nhìn tổng quan về quản trị tài chính, đến những vấn đề cụ thể về chiết khấu dòng tiền, doanh lợi, rủi ro, lãi suất, định giá doanh nghiệp, phân tích và dự báo tài chính, đầu tư và tài trợ,… và cuối cùng là những vấn đề tài chính có liên quan đến chu kỳ sống của một doanh nghiệp. Với nội dung kiến thức cơ bản, phổ thông, thiết thực mang đặc điểm Việt Nam hiện đại hội nhập kinh tế quốc tế.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng