Quản lý toàn cầu

20.000₫ 24.000₫

KT 13

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Quản lý toàn cầu”

Những kỹ năng thực tế hướng dẫn bạn cách thích ứng với những yêu cấu làm việc trong môi trường toàn cầu bao gồm việc xây dựng các mối quan hệ, vượt qua những rào cản ngôn ngữ, hiểu sự khác biệt giữa các nền văn hóa.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng