Quốc gia khởi nghiệp

30.000₫

B51

Hấp dẫn, lôi cuốn người đọc. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới rơi vào suy thoái,cuốn sách mang lại hy vọng cho những quốc gia, vùng lãnh thổ đang gặp khó khăn.Là lời khích lệ rất cần thiết để các quốc gia và các công ty phát huy tinh thần khởi nghiệp.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng