Sổ tay của nhà quản trị mới

10.000₫ 15.000₫

TK 38

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Sổ tay của nhà quản trị mới”

Bạn đã được đề bạt thành nhà quản trị – và đặt bạn vào một hoàn cảnh hoàn toàn khác với trước đây Từ các nhân viên khó tính đến các thủ trưởng hay đòi hỏi, bạn không bao giờ biết vấn đề kế tiếp của bạn sẽ đến từ đâu. Điều bạn biết đó là bạn được mong đợi giải quyết nó nhanh chóng và hiệu quả.
” Sổ tay của nhà quản trị mới ” giải thích các quy tắc của cuộc chơi này, và cho bạn các mẹo và những lời gợi ý vô giá để hợp sức với các nhân viên trong khi gây cảm hứng để họ đột phá thành tích và các kết quả. Hãy để hai mươi bốn quy tắc và nguyên tắc chỉ đạo trong học tập này chỉ cho bạn thấy các cách tốt nhất để:
* Xét duyệt thành tích
* Suy nghĩ theo chiến lược
* Dẫn dắt các cuộc họp thành công
* Cho và nhận ý kiến phản hồi hướng kết quả
* Cung cấp đường hướng
* Nói với sức mạnh
* Phê bình với tính trung thực và tài xử trí
* Thúc đẩy những người có nǎng suất trung bình
* Chuẩn bị đối phó với sự thay đổi và để phát triển doanh nghiệp ở mức cao nhất.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng