Sổ tay thợ điện hiện đại

18.000₫ 22.000₫

Mục lục

Chương 1 - Năng lượng

Chương 2 - Dòng điện

Chương 3 - Điện trở

Chương 4 - Những chất dẫn điện

Chương 5 - Đường dây tải điện

Phụ lục 1 - Cách lựa chọn dây cáp và dây dẫn hạ thế

Phụ lục 2 - Tài liệu tham khảo

Sale

Không sẵn có

Hết hàng