Thiền là gì

8.000₫ 11.000₫
Thiền là một phép dưỡng sinh cổ truyền của Ấn Độ giúp ta có đầu óc sáng suốt, tư tưởng tập trung, ý chí bình tĩnh gan dạ, tinh thần thanh thản thoải mái, tâm hồn sảng khoái vui tươi... Thiền không phải là tôn giáo cũng không phải là phép tu luyện thần thông, mặc dù nhiều bậc thiền sư kiên trì công phu rèn luyện đã có được những năng lượng siêu phàm. Thiền thực sự là một nghệ thuật đi vào đời sống mọi người. 
Sale

Không sẵn có

Hết hàng