Thiền luận vấn đáp

20.000₫ 26.000₫

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách ”Thiền luận vấn đáp”

Một người bạn gởi tặng tôi cuốn sách Luận Giảng Vấn Đáp Về Thiền và Kiến Thức Thời Đại do Thiền Sư Thông Triệt viết và Hội Thiền Tánh Không ấn hành. Trước tiên tôi cám ơn người bạn đó,  Thiền Sư Thông Triệt, cùng  Hội Thiền Tánh Không đã cho tôi cơ hội để đọc một cuốn sách hữu ích và lý thú. Tôi xin có vài lời tóm tắt cuốn sách này và sau đó trình bày cảm tưởng của tôi. Tôi xin nói trước là tôi không phải là một thiền sinh, mà là một người đầy đủ tham sân si và ba cái lằng nhằng. Tôi chỉ trình bày trong tinh thần khoa học – Hoài nghi và học hỏi.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng