Thiền: Năng lương tinh thần

17.000₫ 24.000₫

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Thiền: Năng lương tinh thần”

Bộ sách này gồm 3 quyển. Viết rất hay. Cách viết rất dễ hiểu nhưng cô đọng, hàm chứa rất nhiều kiến thức hay về năng lượng, con người cũng như khá nhiều cách nhìn mới về sức khỏe, thiền, tu tập.
Cái hay của cuốn sách là mọi người đều có thể đọc và hiểu được mấu chốt của những thóai hóa trong cuộc sống hiện nay. Từ đó đưa ra các giải pháp giản đơn để chữa trị những "rối loạn" này. 

Không phải nằm ở tựa đề, nhưng khi đọc cuốn sách, cảm giác tác giả đã chứng ngộ rất rõ về Thiền tông - Phật giáo, điểm họa trong đó là những tư tưởng của đạo gia, và chuyển tải đến người đọc bằng ngôn ngữ  yoga - nhân điện với các luân xa, trường năng lượng và ánh sáng. 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng