Thơ Quách Mạt Nhược

16.000₫ 22.000₫

A54

Quách Mạt Nhược là một nhà hoạt động văn hóa lỗi lạc của nhân dân Trung Quốc. Ông là một nhà thơ, nhà tiểu thuyết, nhà viết kịch, nhà sử học, nhà khoa học, nhà hoạt động chính trị và xã hội xuất sắc. Và là một chiến sĩ ưu tú của phong trào bảo vệ hòa bình thế giới. Trong mặt hoạt động nào ông cũng đã thu được những thành tựu lớn lao.
Tiểu thuyết và kịch lịch sử của ông đã được giới thiệu ở Việt - Nam và được đông đảo người đọc nhiệt liệt hoan nghênh.
Ở đây, các dịch giả sẽ giới thiệu đến bạn đọc sáng tác thơ ca của ông trong hơn 40 năm qua.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng