Thuật xem tướng mặt và tướng bàn tay

52.000₫ 75.000₫

Thuật xem tướng tay

Chương 1: Thuật xem tướng tay

Chương 2: Thuật chuẩn đoán tướng tay

Thuật coi tướng mặt

Chương 1: Cẩn thận đề phòng đối thủ làm ăn

Chương 2: Những cộng tác tốt nhất trên đường làm giàu

Chương 3: Những cộng tác xấu nhất trên con đường làm giàu

Chương 4: Điều kiện để phát tài

Chương 5: Thời gian biểu của phát tài

Chương 6: Bạn có thích ứng với sự phát tài không?

Chương 7: Người không thích ứng với sự phát tài

Chương 8: Vì tiền mà chuốc hoạ vào thân

Chương 9: Tìm ra con át chủ bài của đối thủ

Chương 10: Phương pháp coi tướng ngũ quan

Chương 11: Thị nhị cung

Chương 12: Vận dụng diện tướng để biết mình biết ta

Chương 13: Vận dụng đặc trưng của tướng cách

Chương 14: Thuật xem tướng cổ đại

Chương 15: Thuật xem tướng hiện đại

Sale

Không sẵn có

Hết hàng