Thương hiệu với nhà quản lý

56.000₫ 76.000₫

TK 43

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Thương hiệu với nhà quản lý”

Trong xu thế hội nhập quốc tế và cạnh tranh ngày càng cao, nền kinh tế Việt Nam đang từng bước chuyển mình, phát triển cả về chiều sâu lẫn chiều rộng... Đáp ứng đòi hỏi của các nhà doanh nghiệp và các nhà quản lý, cuốn sách "Thương Hiệu Với Nhà Quản Lý - The Road To Success" được biên soạn, với nội dung tập trung vào những vấn đề cơ bản của thực tiễn cũng như các thách thức tương lai trong xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp.
Với cách thức trình bày đơn giản, nội dung được biên soạn công phu và hệ thống, cuốn sách thực sự có ý nghĩa cả về lý luận lẫn thực tiễn...

 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng