Tìm hiểu lịch sử các nước Đông Nam Á - ASEAN (Trước công nguyên đến thế kỷ XX)

40.000₫ 56.000₫

PT 72                                                     

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Tìm hiểu lịch sử các nước Đông Nam Á - ASEAN (Trước công nguyên đến thế kỷ XX)”

Cuốn sách này gồm có 5 chương:
Chương 1: Đông Nam Á - Trước Công Nguyên và sự hình thành các quốc gia cổ

Chương 2: Thời kỳ hình thành các quốc gia phong kiến Đông Nam Á, thế kỷ X- XV
Chương 3: Đông Nam Á - thế kỷ XVI - XVIII
Chương 4: Đông Nam Á và sự xâm lược của các nước phương Tây thế kỷ XIX
Chương 5: Cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á, thể kỷ XX đến ngày độc lập
Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng