Tìm hiểu triết học tự nhiên

40.000₫ 55.000₫

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách ”Tìm hiểu triết học tự nhiên”

"Triết Học Tự Nhiên" là lý luận triết học về tự nhiên, suy xét về phương diện triết học các vấn đề tồn tại của tự nhiên. Đối tượng của môn học này là nghiên cứu các tính chất chung của bản thể tự nhiên, cùng với khung cảnh tự nhiên của con người, cung cấp cho mọi người quan điểm tổng quát về thế giới tự nhiên và quan hệ của con người với tự nhiên.
Cuốn sách này sẽ giúp bạn "Tìm Hiểu Triết Học Tự Nhiên" với các nội dung sau:
  • Chương 1: Triết học tự nhiên là sự giao thoa giữa lý luận triết học và khoa học tự nhiên.
  • Chương 2: Tồn tại và tự nhiên.
  • Chương 3: Sự vận động của giới tự nhiên.
  • Chương 4: Phương hướng vận động của giới tự nhiên.
  • Chương 5: Tự nhiên nhân tạo.
  • Chương 6: Thuyết giá trị của tự nhiên.
Sale

Không sẵn có

Hết hàng