Tìm về thực tại

28.000₫ 39.000₫

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách ”Tìm về thực tại”

Trong cuốn sách Gen Lamrimpa đã nêu lên đầy đủ các trải nghiệm của ông về mặt lý thuyết lẫn thực tại để chỉ ra cho những học trò của ông cách bố trí có thể đạt được sự nhận diện thực tại một cách rốt ráo và qua đó tìm hiểu xem nó đã bị nhìn nhận và hiểu sai đi như thế nào do quá nhiều ảo tưởng của con người. Ông còn chỉ ra cách sử dụng quan điểm của Madhyamaka để chứng thực rằng mọi vật tồn tại do duyên sinh.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng