Toán cao cấp cho các nhà kinh tế

30.000₫ 50.000₫

TK 34

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Toán cao cấp cho các nhà kinh tế”

Cuốn sách toán cao cấp cho các nhà kinh tế  : “ Đại số tuyến tính” bao quất nội dung học phần 1, gồm 5 chương :

 

CHƯƠNG 1: TẬP HỢP, QUAN HỆ VÀ LOGIC SUY LUẬN

Chương này trình bày tóm tắt những nội dung bao quát , thuộc nền tảng toán học nói chung: tập hợp; Hệ thống số thực và các tập hợp số thực ; Các khái niệm cơ bản về quan hệ hai ngôi trong một tập hợp; Khái niệm ánh xạ; Đại cương về logic chứng minh mệnh đề.

CHƯƠNG 2: KHÔNG GIAN VECTO SỐ HỌC n CHIỀU

 Ở chương 2 gồm các nội dung về : Các khái niệm cơ bản về hệ phương trình tuyến tính và phương pháp khử ẩn liên tiếp ; Vecto n chiều và không gian vecto; Các mối liên hệ tuyến tính trong khôn gian vecto; và cơ sở không gian vecto; Hạng của một hệ vecto

CHƯƠNG 3: MA TRẬN VÀ ĐỊNH THỨC

Chương 3 bao gồm những nội dung sau :

- ma trận và các phép toán tuyến tính đối với ma trận

- Định thức

- Các phương pháp tính định thức

- Phép nhân ma trận và ma trận nghịch đảo

- Hạng của ma trận

CHƯƠNG 4: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

-. Phương pháp ma trận và định thức

- Hệ phương trình tuyến tính tổng quát

- Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

- Một số mô hình tuyến tính trong phân tích kinh tế

CHƯƠNG 5: DẠNG TOÀN PHƯƠNG

-. Các khái niệm cơ bản

- Các phép biến đổi tuyến tính trong không gian

- Biến đổi dạng toàn phương về dạng chính tắc

- Dạng toàn phương xác định

 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng