Trà dư, tửu hậu

26.000₫ 37.000₫

TK 25

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Trà dư, tửu hậu”

Có thể thấy nội dung cuốn sách hoàn toàn không phải như ta nghĩ. Dõi theo mỗi trang sách là người đọc được theo dõi mỗi trang đời với những quan hệ thế sự phong phú chứa chất đầy những suy tư của tác giả. Rõ ràng, chuyện ăn ở chỉ là điểm tựa để nhà văn luận giải, bàn bạc về những vấn đề mang tính phổ quát: đó là lối sống, nếp sống cùng các quy tắc ứng xử của mỗi con người trong cuộc đời. Và có thể nói rằng nhà văn nói chuyện đời xưa là để soi tỏ chuyện đời nay; nói chuyện quá khứ nhưng chính là để đặt vấn đề cho cuộc sống hiện tại ngày hôm nay khi văn hóa đã trở thành động lực của sự phát triển và chúng ta đang chủ trương xây dựng nếp sống văn hóa trong toàn xã hội. Văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử, văn hóa ẩm thực v.v… để mỗi người trau dồi cho mình phong cách sống mới: lành mạnh, văn minh, lịch sự.

 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng