Trí tuệ làm giàu Do Thái

53.000₫ 75.000₫

TK 18

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Trí tuệ làm giàu Do Thái”

Người Do Thái từ rất sớm đã có một kho tàng trí tuệ vô giá. Đó là kinh Talmud biểu tượng tinh thần, tỏa sáng và soi đường cho toàn dân Do Thái tiến lên. Talmud được coi là cuốn sách lịch sử, có ảnh hưởng đến sự tồn tại phát triển dân tộc Do Thái và cả nền văn minh loài người. Đây là cuốn sách kinh điển của những nhà chính trị, tài chính, kinh tế, giáo dục trên thế giới. 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng