Trí Tuệ Ung Chính

95.000₫
Nhà Sách Mão xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn "Trí Tuệ Ung Chính", cuốn sách này đề cập đến một cách nhìn khác về vị vua tài ba của Triều Mãn Thanh này.
Trước đây, trong suy nghĩ của một số người, hình ảnh Ung Chính là một kẻ đầy mưu mô, một bạo vương tàn sát công thần, một người chuyên quyền và cũng là một bậc đế vương có nhiều sự tích trọng đại việc ông kế vị "Khang Hi Đại Đế" cũng đang là câu chuyện về mưu mô tranh quyền đoạt vị . Tác giả Phùng Nhĩ Khang sau khi nghiên cứu những tài liệu liên quan đến Ung Chính cho rằng: ông là người dũng cảm trong cải cách, đã xóa bỏ những hủ tục, tệ nạn, là người có công thúc đẩy quá trình hưng thịnh thời Khang Hi và Càn Long, là nhà chính trị có công thúc tiến sự phát triển lịch sử triều Thanh, là nhân vật lịch sử đáng được lưu danh; tác giả thấy những nhận định trước đây không được chuẩn xác và muốn biện minh cho ông. Đó chính là mục đích đầu tiên để tác giả viết nên cuốn sách này...Cuốn sách này không những chỉ viết về những tư liệu lịch sử và đánh giá về Ung Chính mà còn trích dẫn và kể lại những sự tích khi ông còn sống, chế độ, sự kiện, nhân vật thời kỳ đó; nói cách khác, lấy ông làm trung tâm để trình bày tất cả những sự việc có quan hệ với cuộc sống của ông, từ đó đạt đến mục đích thông qua nhân vật Ung Chính để quan sát và đánh giá thời đại của ông.
Mời bạn đọc cùng Sách Mão tìm đọc "Trí Tuệ Ung Chính" để có những nhận xét về vị Hoàng Đề này.
Sale

Không sẵn có

Hết hàng