Trước hết là giá trị con người

35.000₫ 50.000₫

KT 26

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Trước hết là giá trị con người”

Tập hợp chuyên đề về mĩ thuật Việt Nam gồm những bài viết của nhiều tác giả có cách nhìn nhận xác đáng bối cảnh xã hội và nghệ thuật Việt Nam - nghệ thuật hướng đến con người, vì con người và cho con người.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng