Từ điển các nền văn minh tôn giáo

170.000₫ 240.000₫

Tín ngưỡng và tôn giáo là một đời sống tinh thần cần thiết của con người, cùng tồn tại và phát triển từ khi con người bắt đầu được sinh ra. Trên thế giới hiện nay, có rất nhiều nền văn minh tôn giáo và mỗi một nền tôn giáo lại chứa đựng rất nhiều giá trị, bản sắc rất riêng. 

Nhu cầu tìm hiểu các vấn đề tín ngưỡng và tôn giáo như: lịch sử, địa lý, kinh sách, nhân vật, nghi lễ thờ phụng, triết học, nghệ thuật… rất được chú trọng và ngày càng tăng. TỪ ĐIỂN CÁC NỀN VĂN MINH TÔN GIÁO là bộ sách lần đầu tiên được xuất bản, nhằm mục đích cung cấp cho người đọc những hiểu biết nhất định và có hệ thống về tôn giáo và tín ngưỡng trên thế giới

Sale

Không sẵn có

Hết hàng