Từ Điển Tiếng Anh Dành Cho Học Sinh - Sinh Viên

129.000₫
Từ Điển Tiếng Anh Dành Cho Học Sinh - Sinh Viên
Cũng như mọi cuốn từ điển Collins COBUILD, cuốn Từ điển sinh viên bản in lần thứ hai này dựa trên kết quả phân tích tiếng Anh đang được dùng trong thực tế. Các từ được đưa vào từ điển này chiếm trên 90% số từ tiếng Anh đang được nói và viết trong thực tế, các mục từ ở đây tiêu biểu cho vốn tiếng Anh mà sinh viên thật sự cần phải biết để sử dụng. 
Ở đầu sách có một phần Hướng dẫn sử dụng từ điển; phần này liệt kê tất cả các tính năng quan trọng của từ điển và cho một số bài tập nhằm giúp người dùng có thể dùng từ điển một cách thành thạo. Sách cũng có nhiều trang tham khảo trình bày những cách nói chủ yếu về giờ giấc, ngày tháng và con số, các dấu chấm câu, cũng như giải thích đầy đủ về các ký hiệu ngữ pháp. Cuốn từ điển có hơn 20 trang minh họa cung cấp vốn từ chủ yếu cho một loạt chủ đề hữu ích. 
Từ điển được trình bày bìa cứng, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Sale

Không sẵn có

Hết hàng