Từ điển tường giải: Kinh tế thị trường xã hội

70.000₫ 100.000₫

TK 15

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc

Mục tiêu của bộ Từ điển tường giải “Kinh tế thị trường xã hội” do Viện Quốc tế Konrad-Adenauer-Stiftung biên soạn là tưởng giải đề cương kinh tế và chính sách xã hội của nền Kinh tế thị trường xã hội và quá trình thực hiện chúng. Một mặt, nó điểm lại những nguồn gốc và ý tưởng cơ bản của Kinh tế thị trường xã hội, mặt khác, nó mô tả những khả năng tổ chức, yêu cầu tái cơ cấu trước những thách thức mới, những trở lại chống lại nó cũng như khả năng tương lai của nó với tư cách một chế độ kinh tế – xã hội.

Việc dịch thuật bộ Từ điển tường giải “Kinh tế thị trường xã hội” của TSKH Lương Văn Kế và hiệu đính của TS Lê Đăng Doanh với sự hỗ trợ của Viện Quốc tế Konrad-Adenauer-Stiftung có thể giúp làm phong phú thêm cuộc thảo luận ở Việt Nam về một hệ thống kinh tế và một chính sách kinh tế phù hợp. Cuốn sách sẽ đem đến cho các nhà khoa học và sinh viên các trường đại học và những người ra quyết định trong kinh tế và chính trị những cơ sở cho những cuộc thảo luận tiếp theo.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng