Ứng xử sư phạm

25.000₫ 33.000₫

TK 29

Nhà sách Mão xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Ứng xử sư phạm”

 

Cuốn sách sẽ cung cấp cho giáo viên các bài tập tình huống sư phạm và kinh nghiệm ứng sử của sư phạm trong các trường hợp nan giải của ngay chính giáo viên. Từ đó, người giáo viên tìm một giải pháp thích hợp trong nhiều sự ứng xử mà tình huống đó đòi hỏi. “Nghệ thuật ứng xử sư phạm“ cũng làm nảy sinh ở mỗi giáo viên tư duy sáng tạo góp phần làm cho các hoạt động sư phạm thành công.

Sale

Không sẵn có

Hết hàng