Văn khấn nôm tại nhà - Tập văn cúng gia tiên

14.000₫ 20.000₫

Thành tâm chi chí thiên địa cảm thông - lòng thành cùng tột, trời đất sẽ cảm thông. Trong tất cả các lễ, 'tâm lễ' là 'lễ phẩm' quan trọng nhất của chúng ta - người sống đối với Trời, Thần, Tiên, Phật và chư vị Hiền, Thánh - Chư vị ở thế giới bên kia! Tâm ý của người đứng cúng lễ phải thanh khiết, phải bày tỉ ước nguyện để được cảm và thông; ước nguyên đó thường được người xưa gọi là 'lời khấn nguyện', khi lời khấn nguyện được viết trên giấy thì gọi là 'sớ văn' ta thường gọi là văn khấn. Nói cách khác văn khấn chính là tiếng lòng của mình tỏ ra cho đối tượng mình khấn nguyện thông tỏ, là gạch nối giữa người đứng cúng và đối tượng hưởng cúng.

Ngày xưa,  mỗi người, mỗi dòng tộc, mỗi tín ngưỡng... có một thể văn khấn riêng, không ai giống ai, có người viết lời khấn nguyện bằng chữ Hán, có người viết bằng chữ quốc ngữ... có người chỉ đọc thầm lời khấn nguyện của mình mà không cần ghi lên 'sớ', giấy đầy đủ.

Cuốn sách Văn Khấn Nôm Tại Nhà Tập Văn Cúng Gia Tiên được biên soạn để hướng dẫn mọi người hiểu được ý nghĩa của văn khấn cho từng lễ, từng đối tượng hưởng cúng khác nhau. Cuốn sách tập hợp những bài văn khấn thông thường nhất ra đây để quý vị khỏi bỡ ngỡ khi đi hành lễ.

 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng